انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران

شرایط عضویت

*شرايط عضويت:

كليه افرادي كه سوابق تحصيلي، پژوهشي، مطالعاتي، اجرايي و يا شغلي آنها مرتبط با مهندسي سواحل و سازه‌هاي دريايي مي باشد، واجد شرايط عضويت در انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران مي باشند. رشته هاي تحصيلي كه بطور مستقيم با موضوع فعاليت انجمن در ارتباطند عبارتند از:

 • مهندسي سواحل
 • مهندسي بندر
 • سازه هاي دريايي
 • محيط زيست دريايي
 • فيزيك دريا
 • مديريت سواحل
 • و ساير رشته هاي مرتبط

 

*انواع عضويت:

الف) عضويت حقيقي:

1)عضويت پيوسته

كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي پيش گفته  باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.

2) عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي پيش گفته شاغل باشند.

3) عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي رشته هاي پيش گفته به تحصيل اشتغال دارند.

4) عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌ رشته هاي پيش گفته حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

ب) عضويت حقوقي:

شركت ها، موسسات و سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت حقوقي انجمن درآيند.

 

*مدارك لازم براي عضويت:

الف) مدارك لازم براي درخواست عضويت حقيقي:

 1. تكميل فرم عضويت آنلاين
 2. تصوير صفحه اول شناسنامه
 3. تصوير پشت و روي كارت ملي
 4. يك قطعه عكس پرسنلي 3*4
 5. تصویر آخرین مدرک تحصیلی (يا گواهي اشتغال به تحصيل براي عضويت دانشجويي)
 6. تصوير فيش واريزي حق عضويت

ب) مدارك لازم براي درخواست عضويت حقوقي:

 1. تكميل فرم عضويت آنلاين
 2. تصویر آگهی ثبت شرکت
 3. تصویر اساسنامه
 4. تصوير لوگوي شركت
 5. تصوير صفحه اول شناسنامه مديرعامل
 6. تصوير پشت و روي كارت ملي مديرعامل
 7. تصویر آخرین مدرک تحصیلی مديرعامل
 8. تصوير فيش واريزي حق عضويت

 

*حق عضويت:

بنا بر مصوبه اولين مجمع عمومي انجمن در خرداد ماه سال 1392 حق عضويت سالانه انجمن به شرح زير است:

نوع عضويتحق عضويت
عضويت حقيقيپيوسته000 /300 ريال
وابسته000 /250 ريال
دانشجويي000 /150 ريال
افتخاري—-
عضويت حقوقيحقوقي4/000/000 ريال

هزينه ثبت نام در انجمن بايد به شماره حساب 0106452516000 بانك صادرات ايران شعبه بازار بزرگ ميرداماد (كد شعبه 4339) به نام انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران واريز  و يا به  شماره كارت 2029-9005-6919-6037  منتقل گردد.

پیمایش به بالا