انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران

خبرنامه

دبيرخانه انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران در جهت اطلاع رساني فعاليت هاي انجام شده در اين انجمن و آشنايي علاقمندان با اين مجموعه نسبت به تهيه و انتشار خبرنامه الكترونيكي اقدام نموده است.

نظرات و پيشنهادات ارزشمند شما خواننده گرامي بدون شك زمينه ساز ارتقاء سطح كيفي و علمي اين نشريه خواهد شد.

خبرنامه هاي انجمن مهندسی سواحل و سازه های دريايی ايران 

خبرنامه شماره 7

خبرنامه شماره 8

پیمایش به بالا