انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران

بانک اطلاعاتی متخصصین

بانك اطلاعاتي متخصصين مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي

 

يكي از اهداف انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي توسعه ارتباط بين صنعت و مراكز پژوهشي و دانشگاهي مي باشد. با عنايت به اين موضوع هيات مديره انجمن در نظر دارد با در اختيار داشتن روزمه اعضاي حقيقي  انجمن و بررسي هاي لازم ، با ارسال آن به مراكز دولتي و خصوصي بستر مناسب جهت بهره برداري از نيروهاي متخصص و جوان را فراهم كند. لذا از اعضاي محترم درخواست مي شود تا با ارسال روزمه به آدرس ايميل icomsea@yahoo.com آمادگي خود را به جهت بهره مند شدن از مزاياي فوق اعلام نمايند.

همچنين از مراكز دولتي و خصوصي عضو انجمن درخواست مي گردد  تا ليست نيروهاي كاري مورد نياز را با ارسال به آدرس ايميل مذكور اعلام نمايند تا بابررسي هاي لازم از سوي هيات مديره انجمن نيروهاي كارآمد به جهت همكاري معرفي شوند.

رشته هاي تحصيلي كه بطور مستقيم با موضوع فعاليت انجمن در ارتباطند عبارتند از:

  • مهندسي سواحل
  • مهندسي بندر
  • سازه هاي دريايي
  • محيط زيست دريايي
  • فيزيك دريا
  • مديريت سواحل
  • و ساير رشته هاي مرتبط
پیمایش به بالا