انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران

اعضای هیات موسس انجمن ما 

مهندس علیرضا کبریایی
مهندس عليرضا كبريايي
سازمان بنادر و دريانوردي
مهندس سيد عطاء اله صدر
سازمان بنادر و دريانوردي
دكتر حبيب حكيم زاده
دانشگاه سهند تبريز
مهندس محمدرضا الهيار
سازمان بنادر و دريانوردي
دكتر وحيد چگيني
عضو اسبق موسسه اقيانوس شناسي
دكتر خسرو برگي
دانشگاه تهران
دكتر محسن سلطانپور
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
دكتر مهدي شفيعي فر
دانشگاه تربيت مدرس
دكتر احمدرضا مصطفي قره باغي
دانشگاه صنعتي سهند
دكتر مجيد جندقي علايي
مهندسين مشاور پويا طرح پارس
مهندس محمد حامد بشارتي
دانشگاه تهران
دكتر اميرفرشاد اعتماد شهيدي
دانشگاه علم و صنعت
دكتر محرم دولتشاهي پيروز
دانشگاه تهران
پیمایش به بالا