انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران

اعضاء هیات مدیره و بازرسین  – 1395

دکتر بابک بنی جمالی
دکتر بابک بنی جمالی
مهندسی مشاور دریابندر
دكتر محسن سلطانپور
دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
دکترهمایون خوشروان
دکترهمایون خوشروان
گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم
دکتر محمدجواد کتابداری
دکتر محمدجواد کتابداری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دكتر مهدي شفيعي فر
دانشگاه تربيت مدرس
مهندس محمد راستی اردکانی (خزانه دار)
مهندس محمد راستی اردکانی (خزانه دار)
بازنشسته
بشرا وفایی
بشرا وفایی
دانشگاه علوم و تحقیقات
رضا سهرابی قمی (عضو علی البدل)
دكتر مهدي شفيعي فر
دانشگاه تربيت مدرس
علی عرب سلمانی (عضو علی البدل)
علی عرب سلمانی (عضو علی البدل)
سازمان بنادر و دریانوردی
محمدحسین نعمتی
محمدحسین نعمتی (بازرس اصلی)
سازمان بنادر و دریانوردی
رسول قنبری ممان
رسول قنبری ممان (بازرس اصلی)
سازمان بنادر و دریانوردی
علیرضا واصل علی (بازرس علی البدل)
علیرضا واصل علی (بازرس علی البدل)
پتروشیمی جم صنعت کاران
پیمایش به بالا